Testo anglishten online


PART 1 : GRAMMAR Read each question and the choices below it. Then choose the answer that best completes the sentence.

Please enter your email:

1. A: Are you from New York?

B: Yes, ________

 
 
 
 

2. _________ Jeff take the bus?

 
 
 
 

3. A: Are there any chairs in the kitchen?

B: Yes, __________.

 
 
 
 

4. A: Hi, Carla! What are you doing here?

B:  I’m _________ for my mother’s birthday present.

 
 
 
 

5. Where __________ you go last night?

 

 
 
 
 

6. A: How much coffee do you drink?

B: I drink _________ of coffee, actually.

 
 
 
 

7. Is New York State _______ than Georgia?

 
 
 
 

8. Taxi drivers ________ drive a lot.

 
 
 
 

9. A: Why do you study every day?

B: I study every day ______ good grades.

 
 
 
 

10. A: Can you speak Spanish?

B: No, but I _______ study Spanish in Spain next year.

 
 
 
 

11. A: Did you tell her about the accident?

B: No, I didn’t tell ______.

 
 
 
 

12. No, Harold _______ done his homework.

 
 
 
 

13. A: Sometimes, I enjoy just doing nothing.

B: __________.

 
 
 
 

14.  A: Do you mind ________ the car for me?

B: Not at all.

 
 
 
 

15.  A: What color eyes does your brother have?

B: _______ brown eyes.

 
 
 
 

16.  A: What were you doing when Jimmy _______?

B: I was brushing my teeth.

 
 
 
 

17.  A: Mum, can I play with my toys?

B: Not now. Please put _______

 
 
 
 

18.  A:  Are you from Here?

B: No, but ______ here since I was three.

 
 
 
 

19. You’re form Lima, ______?

 
 
 
 

20.  A: Where does most of the world’s tea come from?

B: From India, I think. It _______ by tea growers there.

 
 
 
 

21.  A: How long have you been waiting?

B: I’ve been waiting _______.

 
 
 
 

22.  A: I ______ drink five cans of soda a day when I was young.

B: Five a day! I can’t believe it!

 
 
 
 

23.  A: I don’t want to practice the piano.

B: If you don’t practice, you _______ ready for the test.

 
 
 
 

24. A:  Can you tell me what time _______?

B: Yes. It starts at 12:00.

 
 
 
 

25.  A: Why were you so tired yesterday?

B: Because I _____ the night before.

 
 
 
 

26.  A: Why does he keep _____ that?

B: It’s a nervous habit.

 
 
 
 

27.  A: I am tired of stirring the mixture.

B: Be patient. It takes time _______ a good sauce.

 
 
 
 

28.  A: Why were your cats so scared?

B: Because they ______ by the neighbor’s dog.

 
 
 
 

29.  A: Why didn’t you come to the party?

B: Because we _____ leave the meeting until very late.

 
 
 
 

30. It would be impossible to understand this ______ a doctor.

 
 
 
 

31. It was ______ nice day, that everyone decided to go to the beach.

 
 
 
 

32.  A: Is their window still broken?

B: Yes. They haven’t ______ yet.

 
 
 
 

33.  A: This shirt looks terrible.

B: Will the store let you _____ it?

 
 
 
 

34.  A: Why was Diana absent from work last Friday?

B: I’m not sure. She _____ sick.

 
 
 
 

35.  A: What did she ask him?

B: She asked him ______.

 
 
 
 

36.  A: Did you hear that Frank failed the test?

B: He should _______ harder for it.

 
 
 
 

37. Jane’s passport _______ while she was on holiday.

 
 
 
 

38. If I see Sam, ______ him to call you.

 
 
 
 

39.  A: How long has Sarah been living in Germany?

B: ________ five years.

 
 
 
 

40. When I arrived at the airport, the plane _______.

 
 
 
 

41. What do you think you _______ this time next year?

 
 
 
 

42. If I were in Susie’s position, I ________ leave and get another job.

 
 
 
 

43.   A:  Were there any letters today?

B: No, the postman _________ yet.

 
 
 
 

44. The computer  ________  I bought wasn’t very expensive.

 
 
 
 

45.  Anne __________ in hospital.

 
 
 
 

46. Ben and Danny are very similar.  _________ is good at football but they both love watching it.

 
 
 
 

47. __________  phonel me again.

 
 
 
 

48. I took ________ really nice photos on holiday.

 
 
 
 

49. Most of the students got a B grade but _______ got an A.

 
 
 
 

50. There’s ________ food in the house. Let’s go out and eat.

 

 
 
 
 

Question 1 of 50

 

 

 

 

 

 

 

 

getsmart language school wallpapers


getsmart language school wallpapers

 • Archive

 • getsmart language school wallpapers


  getsmart language school wallpapers

 • Archive

 • getsmart language school wallpapers


  getsmart language school wallpapers

 • Archive

 • getsmart language school wallpapers


 • Archive

 • Pse te mesojme nje gjuhe te huaj? Dobia e dygjuhesise


  Ne artikullin e meposhtem, shkrimtarja dhe lektorja kanadeze e gjuhes angleze, Anne Merritt, permbledh perfitimet e te mesuarit nje gjuhe te dyte.

  Te mesuarit nje gjuhe te huaj eshte me shume se nje perkrahje ne CV tende ose nje mjet praktik dhe i domosdoshem per te udhetuar neper bote. Zoterimi i nje gjuhe te dyte do te te bej me te zgjuar, me te vendosur dhe me te afte  sipas Anne Merritt. Sipas studimeve psikologjike, te folurit ne dy ose me shume gjuhe te huaja eshte nje pasuri e madhe per zhvillimin e trurit te njeriut. Mendja e njerezve bilingual funksionon ndryshe nga ajo e folesve te nje gjuhe te vetme (monolingual) dhe njerezit bilingual perfitojne nga disa dobi mendore qe ju shtohen si pasoje e studimit te gjuhes se huaj.

  Me poshte jane radhitur shtate avantazhe te cilat fitojne njerezit bilingual te cilet jane te kredhur ne gjuhen e huaj. Keto avantazhe mund te fitohen nga gjithesecili i cili vendos te mesoje nje gjuhe te dyte,- qofte i ri ose me i rritur- dhe eshte  e sigurte qe do korr perfitime ne zhvillimin mendor.

  1.     Zoterimi i nje gjuhe te huaj te ben me te zgjuar

  Te folurit ne gjuhe te huaj permireson funksionalitetin e trurit duke s sfiduar ate te njoh dhe te diskutoj kuptimin e fjales se huaj. Truri sfidohet gjithashtu te komunikoj ne sisteme te ndryshme gjuhesore. Studentet bilingual kane prirjen te performojne me mire ne provimet e pergjithshme se sa bashkemoshataret e tyre qe flasin vetem nje gjuhe.

  2.     Zhvillimi i aftesise per te kryer shume pune njekohesisht (multitasking)

  Individet multilingual te cilet flasin me shume se dy gjuhe te huaja, dhe vecanerisht femijet, jane te afte ne te shkembyerit midis dy sistemeve te te folurit, te shkruarit dhe strukturave gjuhesore. Sipas nje studimi te kryer ne Pennsylvania State University, pjesemarresit ju kerkua te ngasin makinen ne kushte te rreme (ambient simulues) ndersa duhet te kryenin dhe detyra te tjera shperqendruese. Ky eksperiment tregoi qe njerezit qe flisnin me shume se nje gjuhe te huaj benin me pak gabime ne ngarjen e makines.

  3.     Parandalim i semundjes Alzheimer dhe crregullimeve kronike mendore

  Jane kryer disa studime mbi kete teme dhe rezultatet kane qene te qendrueshme. Per te rriturit monolingual, mosha mesatare e shfaqjes se simptomave te para te crregullimeve mendore eshte 71.4, kurse per te rriturit bilingual mosha mesatare e shfaqjes se simptomave eshte 75.5. Kerkimet merrnin parasysh faktore si niveli arsimor, te ardhurat financiare, gjinia,shendeti fizik por rezultatet ishin te qendrueshme.

  4.     Perforcimi i kujteses

  Zakonisht pedagoget e perngjasojne mendjen me muskulin sepse punon me mire nese ushtrohet. Te mesuarit nje gjuhe te huaj perfshin te mesuarit permendesh regulla gramatikore dhe fjalor, aktivitet te cilat e forcojne “muskulin” mendor. Ky lloj ushtrimi i mesimit permendesh permireson kujtesen ne pergjithesi dhe studentet bilingual jane me te mire ne te mbajtur mend sisteme renditjesh, emra, udhezime dhe listen e pazarit.

  5.     Ti behesh me i mprehte

  Nje studim nga Spain’s University of Pompeu Fabra zbuloi qe njerezit multilingual jane me te mire ne te vezhguarit te ambientit qe i rethon. Jane me mjeshtra ne te dalluar informacione perkatese dhe te duhura dhe te menjanojne informacione dytesore apo te parendesishme. Nuk eshte e rastesishme qe personazhet letrare si Sherlock Holmes dhe Hercule Poirot ishin polyglot te afte.

  6.     Permiresimi i vendim-marrjes

  Sipas nje studimi te University of Chicago, njerezit bilingual jane te prirur te marrin vendime me racionale. Cdo gjuhe permban nuanca dhe nenkuptime te mprehta ne fjalorin e saj te cilat ne menyre te pandergjegjshme ushtrojne ndikim ne aftesine e gjykimit. Gjithashtu, njerezit bilingual jane me konfidente ne zgjedhjet qe bejne pasi i kane rivleresuar ato ne gjuhen e dyte dhe kane pare qe konkluzionet e arritura me pare jane njesoj me ato ne vijim.

  7.     Zoterim me i mire i gjuhes meme

  Te mesuarit nje gjuhe te dyte te ndihmon te perqendrohesh tek mekanizmat e gjuhes si p.sh gramatika, zgjedhime, struktura e fjalise etj. Keto mekanizma te bejne me te familjarizuar me gjuhen dhe menyrat se si strukturohen apo perdoren. Keto afesi te mundesojne te behesh nje komunikues me i afte, shkrimtar dhe redaktor me i mprehte.

  Anne Merritt eshte pedagoge , shkrimtare dhe redaktore kanadeze. Aktualisht jeton ne Seul, Korene e Jugut. Ajo eshte lektore ne gjuhen angleze ne universitetin e Suwon. (EFL lecturer, English as a foreign language). Asaj i pelqen te shkruaj pereth gjuhes, arsimit, udhetimeve dhe shkembimeve kulturore. Shkrimet e saj jane publikuar midis te tjerave ne CNN, The Telegraph, Matador Network.

  Pershtatur ne shqip nga Eliona Preci. Artikullin origjinal mund ta gjeni ne :

  http://www.telegraph.co.uk/education/educationopinion/10126883/Why-learn-a-foreign-language-Benefits-of-

 • Archive

 • Free Books


  Pizza For Everyone

  Free Download –Not in print.  Amy wants to be a soccer star more than anything. She’s sure all the kids would like here more if she won the big game. But is being a star as important as doing her best? It’s hard for Amy to understand that real love isn’t based on her performance – just as it’s hard for most children. Use this story as an opportunity to remind your child that oding his best is all you-and God-expect. At the end of the story, you’ll find questions to help you get the conversation started.

  New Friends, Good Friends?

  Free Download –Not in print.  Sean would do almost anything to be liked by the other kids in class-especially by Mike and Blake. But he quickly learns that sometimes doing what makes the other kids like him can get him in serious trouble. Sean’s story will give you an opportunity to talk with your children about the ways God would have them be friends with their schoolmates-a stepping-stone to dealing with peer pressure as they reach their teens. You’ll find questions at the end of the story to help get the conversation started.

  Katie’s Adventure at Blueberry Pond

  Free Download – Not in print.  Katie loves to play at Blueberry Pond. But why won’t her parents let her go to the pond without a grown-up? As Katie learns that her parents have a good reason for the rules they make, she also realizes that (as well as God) make rules because they love her. Katie’s story is an invitation to share the reasons for your family rules with your child. At the end of the story, you’ll find questions to help get the conversation started.

 • Archive

 • Ne cdo mundim ka nje fitim


   

  GETSMARTERS

   

  Provoje dhe ti

   

  img1346345884

 • Archive

 • My unpromising start in English


  All I knew about English was that it is a foreign language and that was all. At that time in elementary school, it didn’t make my heart pound with excitement or my eyes sparkle with joy just like it does now. I barely passed the class and my so-called teacher, a young lady in her middle twenties, was everything but a teacher. Somehow, she expected us to know English. By us, I am referring to a cluster of homely kids- so homely-who grew up in the meadows and wheat fields of the small, unprepossessing town of Memaliaj, the miner’s town.

  I am still baffled to such an extent now as I recollect those times in the classroom with our nominal teacher who dared to say to my mother that “Eliona is below average”. All of a sudden, the responsibility of being a genius devolved upon me. Me, a ten-year-old girl, who besides being homely, was not good for much in English. What could I do? The textbook was so grim and shabby; I still remember the faded white colours and the drab font. I had a natural inclination to recoil from it. Besides this, the lesson was restricted to memorizing some scattered words that couldn’t make more sense to me than Chinese!

  Thus was my unpromising start with English. Things were about to change though, when my blessed mother, solicitous about my progress and so concerned about my getting on in life, asked my industrious aunt to help me with my English. My dearest aunt at that time had tentatively attempted to work on a self-study course in English and she was making head slowly but surely. I felt so dull and thought of this initiative on behalf of my mum to be such a bad idea. It meant spending less time outdoors, roaming about the grass fields and embarking upon new and swashbuckling adventures in nature.

  Yet, her determination prevailed. I found myself in a dangerous strait and was forced to comply. Well, I can say with tremendous satisfaction that my mother’s resolute character and indomitable spirit stood me in good stead in later years. I remember being attracted to English from our first class together with my aunt. I started to like the new words which opened up new worlds of thought, feeling and ambition for me. My aunt’s way of teaching me was so irresistibly kind and tender that I couldn’t but yield and let myself loose to be drifted away in the current of sweet and luscious words in English.

  My progress was conspicuous and noticeable. I distinctly remember being called up in front of the class alongside the best student and two other pupils. The phenomenal teacher was asking the meaning of scattered words once again and I found myself ready to answer. My joy was overt. For once I felt important and somebody who could manage to do extraordinary things in spite of the fact that we were unremittingly treated as ordinary. The best moment of that day was a few minutes later when the best student in class asked me the meaning of one or two words. I was completely stunned. The best student was asking me- a merely passable student.” A wide grin spread inwardly because that grim wall of disbelief was starting to fall apart and I had just witnessed the first fissure to appear.

  Years later, I find myself teaching English and my heart still thumps and frolics blithely whenever I am embarking upon a new adventure with English. Whether it’s a Cambridge certificate or reading Dickens unabridged-both exacting and laborious tasks- they’re worth my time and efforts.

  As I approach the end of my humble narrative, I would like to point out to you, whoever you may be, a student, parent, teenager or adult, that you have to shake off the mentality of “ I can’t, it’s impossible, this can’t work”. It’s not true. Whatever you’ve set your sights on, and in our case, if it’s learning a foreign language, you can and must pursue your goals with tenacity.

  Parents, take time to make the foreign language appealing to your children. They’re not dull, clumsy nor disinterested. They just need you to kindle the fire in them and then they’ll find their own way.

  Adults don’t keep putting off enrolling in a language school if that’s what you need to do to develop your language skills. You have ample time to do whatever you are doing including studying a foreign language.

  Dear teenagers and students, take advantage of the time you have at your disposal now. Don’t squander your opportunities.

  As a last reminder, always remember that God loves you. You are important and you can achieve great things.  P.E  6/6/2013

 • Archive

 • mautic is open source marketing automation