Kuadri i Perbashket Europiani Refereces per Gjuhet

CEFR eshte nje dokument celes i hartuar nga Keshilli Europian. Ky dokument i cili eshte rezultati i nje kerkimi dhe studimi te gjere shkencor, siguron nje baze te perbashket per te percaktuar mjeshterine ose aftesine ne gjuhet e huaja. Pajis kriteret e perbashketa te cilat mund te aplikohen per cdo gjuhe te huaj per vleresimin e njohurise apo zoterimit te gjuhes perkatese.

CEFR pershkruan nje nivel te perbashket te kompetences gjuhesore dhe vete ministria e Arsimit dhe Shkencave te Shqiperise e ka pranuar zyrtarisht kete udhezues ne 2011. Kuadri i Perbashket Europian per gjuhet e percakton nivelin e aftesive gjuhesore ne nje shkalle nga A1 deri tek C2.

Ne nivelin A1-A2 (beginner-elementary) studentet arrijne te kuptojne dhe te perdorin shprehje dhe fjali baze per komunikim te perditshem. Ata mesojne te familjarizohen me strukturat baze te gramatikes dhe te flasin ne nje nivel te thjeshte gjuhen.

Ne nivelin B1-B2(intermediate-mesatar) studentet arrijne ne nivelin mesatar. Ata marrin pjese ne biseda me te nderlikuara ne gjuhen e huaj dhe arrijne te kuptojne struktura me te veshtira ne lexim dhe gramatike.

Ne nivelin C1-C2 (proficient-i shkeqyeshem) studentet arrijne nivelin me te larte akademik ne gjuhen e huaj. Ata behen te shkelqyeshem ne gjuhen e huaj dhe arrijne nje nivel profesional. Ata mund ta perdorin gjuhen ne te gjitha kontekstet (akademik, profesional) ne menyre te rrjedhshme.

Ka shume provime dhe teste nderkombetare te cilat nje student mund te synoje me qellim qe te certifikoje njohurite e tij dhe te arrije ne nivelet te pershkruara me lart. Keto teste jane te njohura nga ministria e arsimit te Shqiperise dhe ne baze te ligjit qe ministria miratoi ne 2011, eshte nje liste provimesh nderkombetare te cilat studentet duhet tju nenshtrohen me qellim qe te provojne mbrojtjen e nje gjuhe europiane. Kliko mbi certifikime nese keni deshire te mesoni me shume rreth testeve nderkombetare.